Две са осъдителните присъди за купуване на гласове на Избори 2013, сочи справка на прокуратурата.

Едната е по бързо производство в Поморие, с която подсъдимият е признат за виновен, като му се налага наказание "Лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, при първоначален "Строг" режим, която да бъде изтърпяна в Затвор и глоба в размер на 10 000 лева. Другата присъда е в Ямбол - пробация за 1 г. и 6 м.

Сключени са общо 10 споразумения с 12 лица. В София и Лом споразуменията са за престъпление по чл.167, ал.1 с наложено наказание "пробация". На осн. чл.23, ал.1 от НК е определено едно общо наказание от 11 /единадесет/ месеца "лишаване от свобода", като на осн. чл.66, ал.1 от НК изтърпяването му е отложено с изпитателен срок от 3 години.

С 4 лица съдът в Бургас е сключил 3 споразумения по бързо производство №521/2013 ОД-МВР-Ямбол, Пр.№1830/2013 РП-Ямбол - 1 лице, за престъпление по чл.167, ал.2 НК (извършено в полза на "РЗС"), наложено наказание "Лишаване от право да заема държавна длъжност като техн. сътрудник в администрацията" за срок от 1 /една/ година.

За престъпление по чл.167, ал.2 предл.2 вр.чл.26, ал.1 НК (изв. в полза на ПП"Лидер"), за Стефан Славов, определя наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, изпълнението на, което на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от 4 /четири/ години и глоба в размер на 9 000 /девет хиляди лева/. За престъпление по чл.167, ал.3 НК (изв.в полза на ПП"Лидер"), за Тодор Ходжев определя наказание "пробация" за срок от 6 месеца.

Апелативният съд във Велико Търново е сключил 6 споразумения със 7 лица. Незабавно производство №151/2013 РП-Плевен, 1 лице - за престъпление по чл.167, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК /извършено в полза на "ДПС"/; с наложено и приведено в изпълнение наказание "Лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, както и наказание "Глоба" в размер на 10 000лв; бързо производство №БП-33/2013 РП-Червен бряг, 1 лице -за престъпление по чл. 167, ал.2 от НК /извършено в полза на "ДПС"/; с наложено наказание "Лишаване от свобода" - 3 месеца, чието изпълнение е отложено 3-годишен изпитателен срок на основание чл.66, ал.1 от НК; бързо производство №37/2013 РП-Левски, 1 лице - за престъпление по чл.167, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК /извършено в полза на "ДПС"/ с наложено наказание "пробация".

Бързо производство №Б-152/2013 от РП-Плевен за 2 лица - за престъпление по чл. 167, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК - извършено от всеки от тях в полза на "ДПС"; с наложени наказания "Пробация"; ДП №1158/2013 РП-В. Търново, ДП№ЗМ-452/2013 РУП-В.Търново 1 лице - за престъпление по чл.167, ал.2 вр. чл.26, ал.1 от НК-извършено в полза на "ДПС" е наложено наказание "Пробация".

Досъдебни производства по чл.169 от НК - общо 2 бр. - СРП и РП Кюстендил. Досъдебни производства по чл.169г от НК - общо 3 бр. - СГП, РП-Варна и РП-Бургас. Досъдебни производства по чл.167ал.3 и 4 от НК - 18 бр. Досъдебни производства по чл.167 ал.2 от НК - 38 бр. Използваните СРС са общо 14.