Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Понеделник, 15.07.2013 г.:


На 15.07.2013 от 08:00 ч. до 09:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе - абонатите, захранващи се от извод "Лукс" и трафопостове ТП ЗММ-1, ТП ЗММ-2, ТП ЗММ-3 .

В периода 15.07.2013 - 19.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, ЕП "Парк Запад".

Вторник, 16.07.2013 г.:

На 16.07.2013 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Табачка, ЕП "Пепелина", обл. Русе.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Червен, с. Кошов, с. Пепелина и ЕП "Пепелина, обл. Русе.

На 16.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Русе, МТП "Капаклийка" Т1 .

В периода 15.07.2013 - 19.07.2013 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, ЕП "Парк Запад".