Едва половината от силата на мускулите идва от тяхното надлъжно съкращение, останалата е от изменение на формата по другите направления. Това откритие поставя под съмнение съвременното разбиране за работата на мускулите.

Проучването е публикувано от биолози в Proceedings B.- изданието за биология на Кралското дружество във Великобритания /Proceedings B of the Royal Society/.

"През последните 50 години свикнахме да мислим, че всичките 100% от мускулната сила възниква от надлъжното им съкращение и нишките на миозина и актина – двата ключови "двигателни" белтъка

Когато успяхме да отделим действието им от другите фактори по време на свиването, открихме, че тези белтъци отговарят само за половината от силата, която изработват мускулите", съобщи Дейвид Уилямс от Сиатълския университет в щата Вашингтон, САЩ.

Уилямс и колегите му са изследвали построен триизмерен модел на сърдечните мускули, който отчитал и това как са устроени и работят нишките от миозин и актин в клетките.

По време на съкращението на виртуалните мускули учените анализирали как се променя геометрията им и какъв е приносът в силата на различните съставящи части на мускулите.

Оказало се, че значителна част от мускулната сила зависи от изменението на формата на мрежата от белтъчни нишки, разположени и по другите направления, освен надлъжно на оста на съкращение на мускула. Когато учените отделили тези вериги от модела, силата на сърдечния мускул се намалила два пъти.

По-нататък авторите на статията са използвали опити с истинска мускулна тъкан. Те извлекли мускули от крилата на няколко пеперуди, защото работата на тези мускули наподобява много работата на сърдечния мускул на човека. С помощта на електрически импулс биолозите задвижили мускулите и изследвали структурата им с помощта на рентгенова кристалография.

Експериментът потвърдил резултатите от моделирането. Според авторите на статията общоприетият модел за работа на мускулите трябва да бъде преразгледан.