Ръководството на германската верига от стоки за бита и обзавеждането Практикер не е успяло да осигури достатъчно свежи капитали и обсъжда възможността да обяви несъстоятелност, с което 18 000 работни места могат да бъдат изложени на риск.

"Преговорите за допълнително, предварително договорено, финансиране за реструктуриране се провалиха вечерта на 10 юли, тъй като някои от потенциалните кредитори не получиха одобрение за операциите", гласи официално съобщение на Практикер. Проблемът е, че от Практикер са калкулирали тези приходи като даденост в бюджета на компанията за 2012 г., а те няма да бъдат реализирани. В моменнта управителният съвет на Практикер извършва преценка кои от подразделенията си да обяви в несъстоятелност.

След съобщението акциите на Практикер на Франкфуртската борса се сринаха с 69% и към обяд в четвъртък се търгуваха по 11 евроцента.