Правителството предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за гражданското въздухоплаване, с които Авиоотряд 28 ще премине от Министерския съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на България. Натрупаният през годините опит от експертите в системата на министерството (основно Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"), предполага специфичен подход към проблемите на Авиоотряд 28 и при администрирането на неговата дейност.

МТИТС продължава да има правата и задълженията на лизингополучател по договора за доставка на правителствения самолет. Едновременно с това, оператор на въздухоплавателното средство е Авиоотряд 28, което е свързано с възможни проблеми по упражняването на правата и изпълнението на задълженията по договора за лизинг. Когато Авиоотряд 28 е към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, страната по договора за лизинг – МТИТС, ще може много по-добре да следи как се упражняват те. От МТИТС се подписват и застраховките на самолета. Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МТИТС.