Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е бил глобен със 100 лв. от СДВР, защото е отказал да съдейства да му бъде извършена полицейска регистрация по реда на Наредба Iз-701, която той лично е подписал като министър.

Аргументите на Цветанов са стъписващи – Наредбата противоречи на Конституцията, на Европейската конвенция за правата на човека и на Наказателно-процесуалния кодекс, съобщава "Правен свят". От МВР уточнили, че един от аргументите за отказа бил, че в наредбата нямало текст, който да регламентира какво се случва, ако обвиняем, откаже да бъде регистриран.

Днес вестник "Преса" съобщи, че на Цветанов е била направена полицейска регистрация и той вече е имал досие.

Полицейската регистрация на Цветанов е задължителна заради повдигнатото му на 12 юни обвинение за допустителство по служба (чл. 285 от НК). Става въпрос за делото, образувано по данни за незаконно подслушване от структури на МВР, под ръководството на Цветанов като вътрешен министър.

Вчера Цветанов се е явил в СДВР, където е трябвало да му бъде извършена полицейска регистрация съгласно нормативната уредба на МВР. Вместо това обаче , Цветанов писмено отказал с посочените мотиви. И отнесъл глоба от 100 лв.

Наредба Iз-701 за полицейската регистрация е издадена от вътрешния министър на 17 март 2011 г. и влиза в сила от април с.г. Наредбата е издадена от Цветан Цветанов в качеството на вътрешен министър. Разбира се, по онова време той не е сметнал, че тя противоречи на Конституцията, на Европейската конвенция и на НПК.

Изискването за полицейска регистрация на обвинените лица обаче е залегнало и в Закона за МВР. В чл. 59, ал. 1 от него се казва: "Полицейските органи регистрират лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Държавните органи, осъществяващи наказателното производство, са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи".

Алинея трета на същия текст пък гласи, че не се изисква съгласието на лицето, за да му се вземат отпечатъци, да бъде снимат и да бъдат събрани лични данни.

А според чл. 59, ал. 4 от ЗМВР лицата са длъжни да предоставят образци за ДНК профил, нещо, което се изисква по Наредба Iз-701. При отказ образците се изземат принудително с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд.

Според запознати законът дава възможност на органите да си свършат работата и да регистрират Цветанов, независимо дали той ще продължи да упорства с откази. Проблемът с противоконституционността би трябвало да бъде отнесен до парламента (Цветанов е депутат) или направо в КС. Но такива действия бившият вътрешен министър или парламентарната му група не са анонсирали досега.