Пловдивският апелативен съд отмени изцяло осъдителната присъда на Старозагорския окръжен съд, с която подсъдимият Йордан Лечков беше признат за виновен.

Апелативните магистрати отменят присъдата на Лечков от 3 години затвор условно с 5 годишен изпитателен срок. Той бе признат за виновен в това, че на 19 февруари 2010 година в качеството му на кмет на Сливен е превишил правата си, като е извършил действие по служба, което съгласно чл. 46 ал.1 т.4 и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите е от компетентността на Директора на "Басейнова дирекция – Източнобеломорски район" Пловдив, като със заповед е разрешил изземване на инертни материали от "Екоседиментс" ООД – София, с цел да набави за същото дружество имотна облага, изразяваща се в добив от участъка на "Дере 120" над главен път Бургас – София, в землището на с. Тополчане на 7321 куб.м. земна маса и инертни материали на стойност 14 612 лв. – изключителна държавна собственост съгласно чл.3 от Закона за подземните богатства и от това са настъпили значителни вредни последици за държавата в размер на 14 642 лв. и за "Напоителни системи" ЕАД Сливен в размер на 3882,33 лв., като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение – престъпление по чл. 282 ал.2 от НК.

Сега съдът го призна за невинен и го оправда по това обвинение. От приетата днес съдебно-техническа експертиза се установи, че липсват както строителни, така и технически материали от извадените земни маси. Експертизата е изготвена от инженер геолог и инженер специалист по инертни материали. Съдържанието на инертните материали е изследвано в лицензирана лаборатория, оценени са по количество и качество и безспорно е установено, че последвалата щета възлиза на 133 лв., а не както е описано в обвинителния акт – за държавата в размер на 14 642 лв. и за "Напоителни системи" ЕАД Сливен в размер на 3882,33 лв. 3882,33 лв.

Съдът прецени, че от обективна и субективна страна не е извършен този престъпен състав, тъй като липсва умисъл и специална цел - облагодетелстване на "Екоседиментс" ООД.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.