Премахва се таксата за повторно включване на тока в случай на прекъсване на снабдяването заради неплатени сметки. Това прие днес парламентът, който гласува на първо четене промени в Закона за енергетиката. С измененията, внесени от депутати от “Коалиция за България”, се дават повече права на потребителите, съобщи БНТ.
Когато сметката за електрическа енергия е с над 50% по-висока от средната за период от шест месеца назад, клиентът ще има право да оспори сметката и да не я плати, докато не бъде разгледано възражението му, предвиждат промените.

При нарушаване на условията за качество и надеждност на електроснабдяването за период по-дълъг от 1/3 от един календарен месец, клиентът няма да дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец. Разпределителното предприятие ще дължи обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди.

Друга промяна предвижда ДКЕВР да има право да променя цената на тока веднъж на три месеца.