Отменяме реорганизирането на специалната бригада в Пловдив, която трябваше да се трансформира от бригада в полк. Така спасяваме от съкращаване 300 души.

Това заяви министърът на отбраната Ангел Найденов на първия си брифинг като министър. С него бе цялото ръководство на министерството, между които неговите заместници - Иван Иванов и Неджми Али. Отменяме реорганизирането и на авиобазата в Безмер. Там спасяваме от съкращение 200 военнослужещи и 20 цивилни служители, продължи военният министър.

За военното формирование във Враца той подчерта: възстановяваме батальона там с численост малко над 250 военнослужещи. Трябва да се приготвят прецизни финансови разчети и да се представи график за реализацията на това предложение, съобразени с бюджета на МО, както и да се вземе пред вид съдействието на община Враца при възстановяване на инфраструктурата на военното поделение. Четвъртото ни решение е свързано с отлагане на решенията за закриването и реорганизирането на 7 бази за логистика, в които са заети около 700 военни и цивилни служители, посочи министърът.

Трябва да влезем във връзка с 10 фирми, на които в складовете, на база логистика, се съхраняват боеприпаси - над 6 400 000 тона. Те са закупени, а сроковете им са изтекли и се плащат символични суми за наем. При целия риск, който носи МО – данъци, такси, видеонаблюдение, добави министър Найденов. Предложението ни е да бъдат преизчислени разходите и фирмите да плащат такива суми, които отговарят на броя на боеприпасите им. Това е предложение, което работна група към МО трябва да направи до началото на есента - за нови договори и нови по-високи наеми и такси, отговарящи на съхраняваните боеприпаси, повтори министърът.

За търговските дружества в състава на МО ще инициираме цялостен одит на тези 11 дружества, за да придобием по-голяма представа за тяхната дейност, заяви министър Найденов. В тях се включват три дружества в болничната помощ, които са на печалба, други две дружества, свързани със строителството - също с положителен финансов резултат. Следващите са свързани с услуги, предимно охрана, снабдяване и търговия, военно издателство /водено към финансова несъстоятелност, интересите там са свързани с неговата сграда/, интендантско обслужване и ТЕРЕМ, при които се наблюдава намаляване на финансовия резултат със стотици хиляди левове.