Офшорните дружества не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи в България. Това гласува на второ четене парламентът с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Ограничението важи и за акционерни дружества, които са издали акции на приносител.

Депутатите разрешиха право на собственост върху земеделски земи да могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в България повече от 5 години. По предложение на „Атака” първоначалният срок "повече от три години" беше увеличен.

Автоматично от 3 на 5 години беше фиксирано и изискването за юридическите лица, които искат да притежават ниви и пасища у нас. Те могат да купуват земя , ако са с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, само при условие, че съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на всички изисквания.