За периода на действие и на двамата директори не са променени както правилника за дейността и организацията на фонда на работата на Центъра "Фонд за лечение на деца", така и приложимите вътрешни актове във фонда, което не е довело до промяна в организацията на работата му.

Това заяви здравният министър д-р Таня Андреева по време на заседание на комисията по здравеопазване, предаде БГНЕС.

За момента няма кандидати за директор на Фонда за лечение на деца в чужбина (ФЛДЧ), което е много тъжно, каза министърката. Въпреки това, Андреева информира, че д-р Ива Станкова, която подаде оставка като директор на фонда, ще изпълнява пълномощията си до 7 април. Тя обобщи, че резултатът е такъв следствие на напрежения, които се създават по една или друга причина. "Никой не иска да се заеме с тази отговорност. Това не е за първи път. Във фонда има вълнения от много години насам, не само при един директор", припомни Андреева. Тя отрече името на доц. Владимир Пилософ, който е част от Обществения съвет към фонда, да е спрягано за директор на ФЛДЧ.

Андреева посочи, че до 72 дни е продължавало обсъждането на преписки, внесени в обществения съвет на Център "Фонд за лечение на деца", вместо регламентираните 45 дни. Липсата на прецизно регламентиране на взаимоотношенията между външните експерти и фонда е довело до закъснение при предоставяне на становище и при двамата директори.

Сериозен проблем и за двата периода е и координацията, която фондът осъществява с лечебните заведения в чужбина, тъй като изпращането на оферта, определянето на дата за прием на пациентите или осъществяване на преглед не могат да бъдат регулирани от фонда и е в пряка зависимост от болницата. За периода на бившия директор са проверени 131 досиета.

Внесени през този период са 29 или 22,13% от всички проверени случая в обществения съвет и решението е взето по спешност преди произнасяне на външните експерти в противоречие с изкисванията на правилата. В 17 случая или 5,34% всички проверени преписки експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок като закъснението варира между 1 и 40 дни. Освен изложеното, в резултатите на приетата от години практика във фонда, е установено, че на практика за всички действия от страна на директора по разпореждане във връзка с обработката на преписката, не се съставят никакви работни документи, не е създадена възможност за оперативно проследяване на всяко действие на служителите по обработката с оглед определяне на евентуално виновно поведение, при неизпълнението на поставената задача в срок, обясни д-р Андреева.

Здравният министър подчерта, че разходите за лечение на децата, откакто съществува фондът, не са отразявани по разчетни сметки, а се осчетоводява директно на разход, което затруднява счетоводното проследяване на сумите за доплащане или възстановяване от клиниките в чужбина.

Бившият здравен министър Десислава Атанасова направи коментар относно това, че няма кандидати за поста директор на ФЛДЧ, като заяви, че това показва липса на подкрепа към фонда от експертите в областта. Председателят на Обществения съвет към ФЛДЧ Ева Жечева наблегна на това, че очакванията за Обществения съвет и от фонда са изключително големи.

Много хора, родители не правят разлика между фонда и съвета. В голямата си част недоволството на родителите е всъщност от това какво те очакват, какви са надеждите им и организационната работа на фонда, каквато е била структурирана досега, заяви Жечева. Тя гарантира, че след промяната на правилата за ФЛДЧ ще гарантира достъп на всяко дете за необходимите финансови средства за лечение в чужбина.

Доц. Владимир Пилософ каза , че досега във фонда не е имало информационна система, което силно е затруднявало работата му, но сега тя е предвидена. Фондът не е лечение за спешна медицинска помощ, добави той. Малко по-рано той обясни, че ако го поканят официално за директор на ФЛДЧ, ще си помисли и ще отговори. Името на доц. Владимир Пилософ е спрягано за нов шеф на ФЛДЧ.