Числата от 54-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 16, 49, 1, 14, 48, 43.
II теглене: 7, 24, 17, 44, 1, 49.

---------------------

6 от 42
I теглене: 31, 38, 34, 21, 26, 41.

---------------------

5 от 35
I теглене: 19, 23, 1, 29, 12.
II теглене: 27, 28, 34, 1, 25.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 1, 7, 2.
Печеливши числа: 7, 7,3.