Добра новина за нас, кметовете на селищата по Черноморието, е, че народните представители разбраха проблема ни и гласуваха исканите от нас промени – определиха кога да спира строителството и в кои зони. Така че ще може да се извършват строителни работи и ремонти от 15 май до 1-ви октомври.
Това заяви днес, след гласуване в комисията по регионална политика в НС на текстове на второ четене от промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, кметът на община Поморие Иван Алексиев, който участва в заседанието.

Досега в чл. 15-ти ни се забраняваше да се извършва строителство между 15 май и 1-ви октомври в населените места по Черноморското крайбрежие. А във вътрешността на страната нямаме ли курорти - защо при тях не е забранено строителството, запита той. Така Черноморските курорти бяхме дискриминирани в сравнение с тях, смята кметът. Примерно, в Поморие предстои старт на водния цикъл - един изключително важен проект. И ако днес законовото предложение не бе прието ние в този отрязък от годината не бихме могли да го реализираме и можехме да загубим един проект по ОП "Околна среда" на стойност 100 млн. лева, припомни Алексиев.

Става въпрос за териториите, попадащи в обхвата на Зона А и Зона Б от Черноморското крайбрежие и ако имате земеделска земя, която сте купили в тези зони и бихте желали да смените предназначението й и да строите не бихте могли да го направите, ако то не попада в Общия устройствен план на общината, подчерта депутатът от ГЕРБ Снежина Маджарова, вносител на законовата промяна.

Законопроектът, който бе разгледан, предвижда доста рестриктивен режим на строителството в тези две зони и депутатите днес единодушно подкрепиха текстовете, които категорично ограничават строителството в двете зони. Но, забележете, тези забрани да не важат за урбанизираните територии на населените места и само в рамките на ОУП, които вече са валидни с влизането в сила на промените в закона. Това означава, че ако оттук нататък се разширяват зоните и определени инвеститори искат да променят предназначението на земеделските земи, да започнат строителство в нови територии това не би могло да стане, ако не се спазват ограниченията, които се приеха на комисията по регионална политика днес. За съжаление, в много Черноморски общини още няма влезли в сила ОУП, такъв има за община Бургас, и те или са в процес на приемането му, или просто нямат такъв. Така че докато не приемат ОУП, на практика строителството няма да им бъде разрешено в нови територии на Черноморското крайбрежие, заключи Маджарова.