Български астрономи следят нов опасен за Земята астероид. Той е с диаметър около 600 метра, но все още липсват точни данни за движението му в Космоса.
Вчера вечерта Центърът за малки тела в Слънчевата система (Харвард, САЩ) официално обяви откритието на нов, застрашаващ Земята, астероид с голям размер. Астероидът е обозначен като 2013 NK4.
Нашите учени от обсерватория „Звездно Общество А79" обаче са прихванали астероида веднага след неговото обявяване в специализираните за целта информационни канали. Благодарение на техните наблюдения, проведени съвместно със студенти от Университетския център по космически изследвания и технологии към Софийския Университет както и тези на астрономите в САЩ и Австралия, е получена първоначалната орбита на небесното тяло. На базата на тази информация НАСА обяви астероида като рисков и застрашаващ Земята.
Тревога будят както размера на астероида, който е с приблизителен диаметър от 600м., така и все още много неточните изчисления за неговото движение. Именно поради това нашите астрономи и техните колеги от чужбина ще продължат наблюденията на обекта и през следващите дни, защото е възможно многократно увеличаване на риска за сблъсък. За съпоставка астероидите, които преминаха в последно време, близко до нашата планета, бяха с много по-малки размери, а именно от 10 до 60м.
Същевременно нашите учени следят и друг нов потенциално опасен обект, за който се планират радарни наблюдения от обсерваторията Аресибо в САЩ. Обектът има обозначение 2013 NJ.
В момента на Балканския полуостров единствено астрономите от обсерватория „Звездно Общество А79" следят за нови астероиди, застрашаващи Земята, в подкрепа на специализираните американските проекти, както и имат програма за търсенето на нови опасни обекти. Това се прави с цел обществото да получава своевременно информация от наши специалисти за потенциална заплаха идваща от Космоса, подобно на други области в науката, които са свързани със сигурността. Тревожен е и фактът, че много често се прихващат астероиди, за които от учените се знае че има реална заплаха, но поради липса на достатъчно данни и най-вече краткото време преди възможния сблъсък те не биват официално обявявани от НАСА и обществото остава в невидение. Такъв е случаят с наскоро преминалия в изключителна близост астероид, за който от А79 алармираха. В медиите в чужбина, а от там и у нас, се обявяват предимно астероиди, които минават близко до Земята, но риска за сблъсък с нея е практически нулев.
Наблюденията на тези обекти са крайно необходими и в предвид тяхната обществена значимост са едни от най-добре финансираните в САЩ. Във връзка с това нашите астрономите са получили разрешение за строеж и са кандидатствали за европейско финансиране за изграждането на специализирана за целта обсерватория, която да провежда наблюдения на астероиди застрашаващи Земята. Предлага се и обществена дискусия по темата поради факта, че изграждането и издръжката на такъв обект за 10г. би се равнявало на годишната държавна издръжка на други обсерватории в България и ще бъде в полза на хората, обобщава д-р Фратев от А79 и доц. Шопов от СУ.