С изпитите по рисуване и моделиране за специалността "Промишлен дизайн" започват утре редовните кандидатстудентски изпити в Русенския университет. Напълно очаквано за висшето училище, заявилите желание да се явят на тези изпити са значително по-малко от подалите документи за прием. Една част от кандидатите вече имат оценки от предварителните изпити или от приравнените към тях резултати от олимпиади и състезания. Други разчитат на оценките си от успешно положени матури.
Засега най-много кандидати са пожелали да се явят на Български език - 312, Биология - 166, Двигателна култура - 117, История на България - 113. Общият брой на полагащите редовни кандидатстудентски изпити тази година е 913.