Имигрантите във Франция днес са предимно жени, които вече не се колебаят да заминат сами, необвързани или преди да се съберат със съпруга си, показва изследване на националните институти по демография и статистика.

До края на 20-ти век имигрантите във Франция са били предимно мъже. Жените представлявали 47% от имигрантското население през 1911 г., 40% през 1931 г., а през новия век са мнозинство, достигайки 51% през 2008 г.

Това развитие е свързано отчасти с икономическата конюнктура - при всяка икономическа криза имигрантите, търсещи работа, намаляват, като част от работниците си заминават, а други се събират със семейството си, което увеличава дела на жените сред имигрантите. Развитието е свързано и с политическата миграция с правното признаване на правото за събиране на семейства от 1974 г.

Но сами по себе си тези фактори не обясняват феминизацията, защото изследването показва, че все повече жени пристигат във Франция необвързани или заминават първи, след което съпругът им се присъединява към тях. "Между 1966 и 1974 г. жените "пионери" бяха само 16%, днес те са 42%", казва Крис Бошман, учен и съавтор на изследването заедно с Катрин Борел и Корин Реняр. "Четирима на всеки десетима имигранти, които оставят съпруг или съпруга, са жени", допълва той.

Жените съставляват 65% от общия брой на имигрантите от страните от ЕС с изключение на Испания, Италия и Португалия и 57% от имигрантите от Гвинея и Централна Африка. За сметка на това мъжете са мнозинство сред турските имигранти (54%), мароканските и тунизийските (52%).