ДКЕВР откри процедура за отнемане на лиценза на трите ЕРП-та и целта бе да гарантираме доставките за българските потребители. Това заяви по време на изслушването в парламентарната комисия по енергетика председателят на ДКЕВР Боян Боев.

Боев коментира последните събития в енергийния сектор и спора с електроснабдителните предприятия.

Проблемът ескалира още през пролетта на 2013 г., причината бе, че НЕК се лишава от необходимите финансови средства за осъществяване на дейността си чрез т.нар. прихващане на средства от страна на крайните снабдители към НЕК. Това пречи на компанията да се разплаща с доставчиците на ток. Ако се стигне до отнемане на лиценза им те ще имат правната възможност да оспорят това, продължи Боев. При отнемането на лицензите ДКЕВР ще бъде принудена да назначи особен управител в тези дружества със задължения, които ще му предпишат от ДКЕВР. Той ще ги управлява, но няма да се разпорежда с имуществата им, заяви Боев. Общо взета натам върви процеса, който сме започнали до момента. Отнемането евентуално на лицензите няма да прекъсне нормалното подаване и снабдяване с електроенергия, посочи Боев.

3-те ЕРП-та започнаха прихващане и удържане на средства от НЕК като насрещни вземания, но този ред е добре уреден в закона за енергетиката и в наредбата за методиката на ДКЕВР, припомни по време на изслушването изпълнителният директор на НЕК Екатерина Истаткова.

Не може и двете спорещи страни - 3-те ЕРП-та от една страна и НЕК и ДКЕВР от друга да спазват законодателството и да имаме този проблем, изрази учудване председателят на комисията по енергетика Рамадан Аталай.

Ако не се спазва законодателството, лицензът на ЕРП-та ще бъде взет, категоричен бе председателят на ДКЕВР Боян Боев. На следващото заседание на комисията ще разгледаме становищата на крайните снабдители, ще изискаме и допълнителна информация. А одитите на дейността им ще приключи през месец април т.г.- тогава ще видим дали да открием процедура и за разпределителните дружества на 3-те ЕРП-та, не само за търговските, подчерта Боев.

Особеният търговски управител като оперативен директор трябва да сложи ред в съответното дружество, ще изчисли вида и размера на дружеството, ще следи и ще направи проверка на сключените договори. И ако се притеснява от определени факти ще сезира ДКЕВР и ще е в правото си да прекрати неизгодни договори, каза Боев. В нашето законодателство има празнина, която не регламентира докрай процеса при отнемане на лиценза, смята той. Но тук говорим и за собствеността. Работим по възможността да определим реда за отнемането на такава лицензия за ЕРП-та. Ще анализираме европейското и българското законодателство, за да няма противоречия, посочи Боев.