Числата от 53-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 15, 20, 16, 26, 13, 31.

II теглене: 37, 14, 24, 22, 44, 4.

---------------------

6 от 42

I теглене: 20, 40, 41, 38, 1, 29.

---------------------

5 от 35

I теглене: 19, 16, 1, 33, 11.

II теглене: 21, 34, 6, 1, 9.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 5, 7.

Печеливши числа: 8, 9, 8.