Швейцарски банки са изплатили през 2012 г. 5,81 млн. швейцарски франка (4,8 млн. евро) на роднините на хора, които са били притежатели на т. нар. Спящи сметки, съобщиха от кабинета на омбудсмана на банковата система в алпийската страна.

Общо 32 наследници на титуляри на банкови сметки са влезли в наследство на авоарите на своите предци. Основно става дума за сметки на евреи, които са откривали депозити в страната на кантоните по време на Втората световна война, за да спасят парите си от нацистите.

От 2101 г., когато швейцарските банки започнаха да възстановяват собствеността върху депозитите на наследниците на титулярите им, са изплатени общо 42,9 млн. швейцарски франка. Хора, които предполагат, че са наследници на банкови сметки в Швейцария, получиха право след 1996 г. да подават молби в специална служба, която проверява за наличието на сметки, които са открити преди десетилетия. Според швейцарските закони банките са длъжни да информират централната служба по издирването ако в продължение на 10 г. не са имали контакт с титуляря на дадена сметка. От хората с възстановени авоари през миналата година шестима са от Германия и още толкова – от Франция.