България запази трудно постигнатата макроикономическа и финансова стабилност въпреки нестабилната политическа конюнктур". Това заяви по време на заключителната среща на редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) за България ръководителят й Мишел Шанън, съобщиха от МФ.

Тя допълни, че това е "спомогнало за предпазване на страната от най-тежките последици от световната криза". Според експертите на фонда вътрешната несигурност и сътресенията на световните пазари през последните седмици не са оказали значителен пазарен ефект върху България, като доходността по облигациите и спредовете по суаповете за кредитно неизпълнение запазват нивата, наблюдавани при други държави-отличници от Източна Европа с високи резултати.

От фонда приветстват намерението на новото правителство да осигури приемственост в поддържаната макроикономическа политика, да увеличи защитата за най-уязвимите слоеве на обществото и да разреши основни структурни нееластичности. Експертите на МВФ прогнозираха също, че икономическият растеж на България през 2013 г. ще се повиши съвсем слабо в сравнение със забавения темп през 2012 година, докато безработицата остава неприемливо висока. Всякакви по-ниски бюджетни приходи в резултат на по-слаба от прогнозираната икономическа активност или забавяния във възстановяването на средства от фондовете на ЕС обаче не трябва да бъдат за сметка на намаляване на предвидените в бюджета разходи. От фонда препоръчват в бъдеще да продължи подобрението на структурата и ефективността на разходите за повишаване качеството на публичните услуги и за поставяне на цели във връзка с обществените услуги в рамките на ограничените фискални възможности.

От МВФ коментират още, че "плановете за намаляване на административните пречки пред бизнеса, за повишаване на ефективността в енергийния сектор и в основните публични услуги, включително в здравеопазването, както и повишаване на доверието в правната система и преодоляване на корупцията са от ключово значение за укрепване на растежа и заетостта. По същия начин, плановете за намаляване на структурната безработица, включително чрез решаване на проблема с несъответствието в уменията и насочване на програми към младите работници, са от ключова важност.

Финансовата система остава стабилна и добре капитализирана, с висока ликвидност в резултат от ограниченото търсене на кредити и продължаващия ръст на депозитите, заключават още експертите от фонда.