Разглеждането на мярката за неотклонение на Петко Петков от Лясковец, който застреля полицай и рани други трима, в условията на болнична реанимация и задържането под стража на лице, което не може да се защити, представлява грубо нарушение на законовите и етични правила от страна на участвалите магистрати. Това се казва в писмо на Български адвокати за правата на човека до Висшия съдебен съвет, цитирано от „Правен свят".

Според тях имало грубо нарушение на правото му на защита, което включва правото му на активно участие в производството, както и възможност за подготовка на защитата.

Накърнено било правото на обвиняемия на публично разглеждане на неговото дело като гаранция за справедлив процес. Бил е обект на нечовешко и унизително отнасяне, забранено и от Конституцията на Република България, и от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, пише още в сигнала на адвокатите.

Български адвокати за правата на човека настоява да получи информация за предприетите от ВСС и неговия инспекторат действия по повод начина, по който е взета мярката за неотклонение на Петко Петков.

От организацията изтъкват, че влошеното здравословно състояние на страните е едно от основанията, които са уважителна причина за отлагане на делата, за да се гарантира адекватното осъществяване на защитата.

А в случая с Петков заседанието е било проведено в болнично отделение, където практиката е да не се допускат за свиждане дори роднини. Правото на лична защита на Петков е било сведено до "просто физическо присъствие в помещение, на болничното легло.

bTV съобщи, че майката на стрелеца от Лясковец Петко Савов, който на 14 март уби спецполицай и рани други трима, беше изправена пред съда. По искане на окръжната прокуратура срещу 76-годишната Стефанка Савова е образувано частно наказателно дело с назначаване на принудителна психиатрична експертиза.