Подслушванията ще спаднат с пъти, а ефективността от прилагането им ще се увеличи, ангажира се министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който представи днес програмата на МВР в рамките на правителствената програма "Държавност, развитие, справедливост".

Вътрешният министър обясни, че човешкият ресурс на службата, която отговаря за прилагането на СРС - СДОТО е ограничен. "Хората в СДОТО са ограничен брой и са с работно време от 8 часа на ден, те са претоварени", призна Йовчев. Поради по-малкото хора, трябва да има ограничения в ползването на СРС, защото системата е претоварена около 4-5 пъти над това, което може да поеме, обясни той. "Сега сме определили колко са възможностите, колко обекта може да се проследяват и колко телефона могат да се случат в един и същи момент. Те са 1250. Разпределяме квоти за прокуратурата, МВР, ДАНС и по този начин ще контролираме ресурса", уточни той.

Ще се променят работните процеси в МВР, съобщи вътрешният министър днес. Идеята е полицаят да бъде там, където има нужда от него, обясни министърът. За целта GPS система ще координира разположението на патрулите. Ще има извънщатни служители на МВР. В по-трудно достъпните места ще се организират граждански патрули, които да подпомагат дейността на полицията. Има бивши служители на МВР и армията, които могат да бъдат включени в този процес. Имаме указания на областните дирекции на МВР, разработват карта на престъпността и започват така да работят.

Ще има система за персонална оценка на служителите и ще се обвърже кариерното развитие и заплащането на служителите в МВР. Ще има нови правила за постъпване на работа в МВР, за кариерно развитие и освобождаване. Служителите не са достатъчно добре подготвени и вината не е тяхна, ръководният състав не е подготвен, това е основен проблем, който трябва да се реши, много още трябва да работим и за обучението на полицаите, които са на улицата, коментира министърът.

Ще се изгради система за контрол в МВР за законосъобразността и целесъобразността на дейността на МВР. Има действащи инструкции, които към момента не се спазват. Това означава или че инструкциите не са адекватни, или че служителите не действат съобразно тях, категоричен беше Йовчев.

Работим активно в посока на управленски контрол на изпълнението на задачите, добави той. Ще има и вътрешни правила за контрол при изразходването на публични средства. В МВР ще има периодични изследвания за лоялност в това число и чрез проверка на служителите с "детектор на лъжата". Над 30% от състава на МВР не се занимава с основните дейности на МВР, това е твърде много и трябва да ги сведем до 15 %, категоричен е министърът. Имаме дупка от 93 милиона лева.

При една добра организация и работа, срокът 15 август е изпълним, за да можем да представим проекта за нов закон за МВР за обществено обсъждане, съобщи Цветлин Йовчев. Трябва да направим разграничаване между отговорностите на политическото и професионалното ръководство на МВР, подчерта Йовчев. Според него министърът на вътрешните работи не трябва да влияе върху взимането на решения дали да се започне дело, как да протече разследването и как да приключи то. По действащия закон областните дирекции са юридически лица и няма адекватни форми на контрол, които да позволяват на дирекцията в МВР, отговаряща за изпълнението на бюджета да разбере каква част от средствата са изразходвани, за какво точно и дали това е станало целесъобразно, обясни Цветлин Йовчев.

До октомври трябва да е готов и проект на Закон за новосформираната ДАТО, така че да се постигне засилен контрол за прилагането на СРС и по-висока ефективност при прилагането на СРС, и да се създаде баланс между правомощията и отговорностите в системата за защита на националната сигурност. До ноември трябва да се подготви законодателният пакет за службите.

Във връзка с последните промени в законодателството трябва да се променят и правилниците на МВР и ДАНС. Трябва да се случи до началото на септември. Трябва да изготвим проект на Наредба между МВР и ДАНС за регламентиране на отговорностите и взаимодействието по противодействие на престъпността. Разследването на тежките престъпления и отвличанията ще бъдат отговорност на МВР, разследването на корупцията по високите етажи на властта ще бъде отговорност на ДАНС, уточни вътрешният министър.

До октомври трябва да се подготви инструкция за работата на органите на досъдебното производство, която да регламентира координационните механизми в дейността по разследване, осъществяване от прокуратурата, МВР и ДАНС.

До 15 август трябва да се изгради система за планиране в МВР. Планирането винаги се извършва отгоре надолу, а не както е в момента отдолу нагоре, коментира вътрешният министър. За това, което е най-големият ни приоритет ни трябват и най-много хора, подчерта Йовчев и даде пример: "53% от всички престъпления са кражби, а само 8 % от оперативния състав работи по разкриването на тези престъпления. В края на годината се очаква да се усети ефектът от най-краткосрочните мерки, а най-дългосрочните ще се усетят едва след 2 години.