Данъчно задължено лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат,

когато е предоставил стипендия на ученик или ученици от горния курс или на студент или студенти за не по-малко от 12 и не повече от 24 последователни месеца.

Това предвижда внесен законопроект с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане от лидера на КБ Сергей Станишев и група народни представители, който бе разгледан и гласуван от депутатите днес на първо четене на заседание на бюджетната комисия в НС, предаде репортер на БГНЕС. Има и изисквания - към момента на предоставянето на стипендията ученикът или студентът да е в последните два курса на редовно обучение и да не е навършило 25 - годишна възраст.

Второто условие - професията на ученика или студента да има приложение в съответното предприятие. Намалението се извършва с изплатените суми за стипендии, еднократно в годината, през която изтича първият 12-месечен период. Данъчно задълженото лице поема ангажимент за осигуряване на работно място след завършването на учениците или студентите за срок не по-кратък от периода на предоставяне на стипендията.

В случай, че данъчно задълженото лице не предостави възможност за работа на бившия ученик или студент за периода или за част от него, то в следващата година данъчно задълженото лице увеличава счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат с размера на предоставената стипендия или с частта от нея, пропорционална на неизпълненото задължение.

Целта на предложения законопроект е да стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване формата на стипендиите, се казва в мотивите на вносителите. По този начин се осигурява възможност за първо работно място на младите хора, намаляване на разходите за социално подпомагане, а като цяло се намалява и бедността.

Законопроектът е в интерес на младите хора, но в същото време е в интерес на работодателите, включително на малките и средни фирми, които по този начин имат възможност да гарантират подготовката на млади хора, от които имат нужда и с които могат да работят, да наблюдават тяхното обучение и да ги наемат на работа. Представителите на КНСБ и БСК изразиха одобрение на предложените промени на заседанието на бюджетната комисия.