В промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се повишава степента на социална закрила на работниците и служителите при неплатежоспособност на техния работодател.

Този текст гледаха днес и одобриха на първо четете депутатите от бюджетната комисия в НС. Законопроектът цели да гарантира социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения.

Предлагат се следните комплексни мерки за постигане на набелязаните цели: първо, увеличаване на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността - от 6 месеца на 12 месеца, за да могат работниците и служителите да се ползват от предвидените права по този закон.

На второ място, увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. И на трето място-увеличаване на максималния размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1 000 лв. на 1 200 лв.

Финансовите измерения на предложените мерки са твърде скромни и са във възможностите на бюджета на Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите, в него има свободни около 220 млн.лв. за тази и за следващите години. Фондът разполага със значителен ресурс –това ще струва около 500 хил. лв. за 2013 г. и около 2 млн.лв. за следващата 2014 г., което не е значим разход, заяви зам.министърът на финансите Людмила Елкова. Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че от неговата организация не подкрепят законопроекта, защото този фонд е формиран от работодателите като гаранционен и целеви фонд за точно определени нужди. От КРИБ и БСК / с някои изключения-бел.р./ също не подкрепят законопроекта.

Фондът набъбва, ползва се малка част от него за компенсации, а проблемът с безработицата в страната расте, изрази несъгласие в работодателите депутатът от КБ Румен Гечев. Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев от ДПС заяви,че до второто четене членовете на комисията ще се опитат да сближат позициите на вносителите и работодателите.