Депутатите от бюджетната комисия гласуваха решение и възложиха на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Министерство на вътрешните работи за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013 г.

Предложението е внесено от Волен Сидеров и група народни представители. От името на вносителите аргументи представи Маргарита Николова, депутат от Атака и зам. председател на бюджетната комисия.

Предложението е съвсем разумно, последният одит на МВР е извършван през 2010 г., заяви Валери Димитров, председател на Сметната палата, който участва в работата на комисията. Такъв тип одити на съответствието се извършват веднъж на около 5 г. и смятам, че 4 месечен срок за неговото извършване е резонен и реален, добави той. Обект на такива проверки са обикновено общественият бюджет, който е твърде сериозен в МВР, обществените поръчки и разпореждането с имуществото, уточни Димитров. Депутатите гласуваха одитът да е готов до 31 октомври 2013 г. и докладван в НС до 10-ти ноември същата година.