Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г. отвори врати в Смолян. Той се намира в квартал "Каптажа" и бе официално открит от кмета на града Николай Мелемов и областния управител инж. Димитър Кръстанов.

Сградата е с капацитет от 12 места, от които 2 са за краткосрочно настаняване на деца до 3 години. Вече са настанени първите седем деца, обясниха още от общината.

През 2009 г. Община Смолян стартира микропроект, финансиран от Социално-инвестиционен фонд (СИФ), в резултат на който бе изградена тази социална услуга, посочват от пресцентъра на Община Смолян.

Тъй като средствата от фонда не са били достатъчни за завършване на проекта, Фондация „Международна социална служба – България" е съдействала за допълнително финансиране. В тази връзка е осъществен проекта „Чрез по-добра грижа към успешно социално включване на деца и младежи от област Смолян" в размер на 448 500 лв. Той е започнал на 1 юни миналата година и е с продължителност 24 месеца.