Учени идентифицираха 21 изражения на човешкото лице, което е повече от три пъти от броя, който се смяташе за известен досега. Изследването е било проведено с помощта на нов компютърен софтуер, благодарение на който учените са открили повече от познатите до този момент шест емоциални състояния, пише The Independent.
"Израженията на лицето ни са много повече от обикновените емоции като "щастлив" и "тъжен". Ние открихме силна последователност в начина, по който хората се движат мускулите на лицето", заяви единият от учени, участвали в изследването.
Досега се категоризираха единствено шест базови изражения - щастливо, тъжно, изплашено, ядосано, изненадано и отвратено.
Експертите са направили снимки на студенти доброволци - 100 мъже и 130 жени, които реагирали на устни сигнали. Фразата „току-що научи великолепни, неочаквани новини" предизвиквала „щастливо изненадано" изражение, докато думите „миришеш лошо" била посрещана с отвращение.

Анализирани са приликите и разликите в лицевите реакции в 5000 снимки. Учените се фокусирали върху ключови точки от лицето и как се местят мускулите като тези в ъглите на устните или външния край на веждите.
„Щастливото" лице се появявало по един и същ начин при 99% от доброволците, които се усмихвали широко, докато „изненадващото" се проявявало с разширяване на очите и отваряне на устата в 92% от случаите.
Изследването е установило и т. нар. „хибридни изражения" като „щастливо отвратен", при което е набръчкване на носа с усмивка.
Новият компютърен модел би могъл да помага за диагностициране и лечение на хора с аутизъм. Същевременно учените се опитват да свържат изражения на лицето с емоции, чрез които да се следи за генетичните и химични процеси, които регулират емоциите в мозъка.