От средата на следващата година изписването на лекарства може да става изцяло с електронни рецепти.

Проектът беше представен днес пред медиите от управителя на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) Пламен Цеков и представители на фирмите, ангажирани с техническото осигуряване на проекта, съобщиха от касата.

Електронната рецепта ще се попълва от лекаря, след което той трябва да разпечата и даде на пациента баркод, с който да отиде до аптеката. Дори пациентът да изгуби баркода, чрез трите му имена и ЕГН фармацевтът ще може да влезе в общата за лекари, аптеки и НЗОК база данни и рецептата да бъде намерена и съответно изпълнена.

След като заработят електронните рецепти сегашните рецептурни книжки ще отпаднат, а пациентите ще чакат много по-малко за обработка на рецептите, коментират от касата.

Подробности как работи системата, всеки може да види и да се запознае на сайта на НЗОК, където са публикувани сладовете от презентацията.