Микроби, произвеждащи метан, може би са виновни за най-голямото изчезване на видове на Земята, твърдят американски учени. Според тях е възможно микроби да са причинили най-голямото измиране на животински видове преди 252 млн. години, когато за кратко време изчезват 90% от видовете, населяващи Земята.

Тази нова хипотеза се основава на анализ на фосилни останки. Той показва, че микроорганизми, наречени methanosarcina, внезапно са се увеличили експлозивно в океаните, произвеждайки огромни количества метан. Този газ, оказвайки се в атмосферата, променил климата и химическия състав на океаните, подчертават експертите, автори на тази теория. Макар и вулканичните изригвания да не са напълно изключени като обяснение за това масово изчезване на видове, те играят в този сценарий допълнителна роля, уточняват учените от Ем Ай Ти /Масачузетския технологичен институт/.

Тези нови признаци подсказват, според учените, че експлозивното разрастване на популацията на тези микроби се дължи донякъде на тези вулкани. Микробите започнали да оползотворяват богат източник на органичен въглерод, благодарение на никела, идващ от изригванията на тези вулкани. Учените излагат своя сценарий на базата на три отделни признака. Първо геохимичните доказателства свидетелстват за експоненциално увеличение на въглеродния двуокис в океаните в същия период на изчезването на видовете в края на геоложкия период, последният от палеозойската ера - Перм.

След това учените се позовават на генетични признаци, показващи биологично изменение на тези микроби в този период. Това изменение им позволява да станат големи производители на метан, от натрупания въглероден двуокис в океаните. На трето място анализът на седиментни скали показва внезапно увеличение на никела точно в същия период. Огромните количества въглерод - във въглеродния двуокис и в метана, показват, че нещо е довело до това внезапно увеличение на газовете, съдържащи въглерод. Някои учени смятат, че тези въглеродни газове произхождат от вулканите, при които се сформира Сибир, което геологично събитие се смята за свързано с най-големите изригвания в геологическите анали на Земята.

Учените от Ем Ай Ти обаче смятат, че вулканите не са достатъчни за производството на огромните количества въглерод, открит и измерен в седиментите. Освен това той би трябвало да намалява, ако произхожда само от вулканична дейност. Вместо това се вижда бързо и продължително увеличение, което дава основание на учените да се опитат да обяснят това с микроби, произвеждащи метан.