Бутилиращата компания "Девин" АД бе уличена в нелоялна заблуждаваща търговска практика по отношение на предлаганата бутилирана изворна вода.

Това става ясно от заповед, публикувана на официалния сайт на Комисията за защита на потребителите (КЗП), пише в. "Стандарт". Оказва се, че компанията предлага и минерална и изворна вода под едно и също име - DEVIN, което подвежда потребителите по отношение вида на водата и нейния географски произход. Причина за объркването е, че ДЕВИН е наименование на минерално находище в едноименния град, от който се добива минерална вода ДЕВИН, и е регистрирано географско означение за минерална вода, а предлаганата като DEVIN изворна вода всъщност е от извор БАЛДАРАН, който е в землището на с. Фотиново, а не от находище "Девин".

Като вписан ползвател на регистрираното географско означение Девинска натурална минерална вода дружеството няма право да използва името Девин във връзка с продукт, различен от минерална вода от находище Девин. "Използването на марката "Девин" за бутилирана "изворна вода" и бутилирана "газирана изворна вода" заблуждава потребителите, че водата, ползвана за посочените стоки, е "натурална минерална вода", добивана от находище "Девин", когато в действителност водата за двете стоки не е минерална, а изворна, и се добива от каптиран извор "Балдаран", а не от гр. Девин", пише в заповедта, подписана от председателя на КЗП Веселин Златев. Така на дружеството е забранено да продава изворна вода, добивана от "Балдаран" под марката "Девин". В 14-дневен срок санкционираното дружество може да обжалва решението пред председателя на КЗП.