От днес падат цените на телефонните разговори. Намалението на разговорите идва заради промяната на тарифирането.

Досега потребителите плащаха по система "60 секунди плюс 1". Това означаваше, че разговори от по 10 секунди се отчитаха за цяла започната минута. Сега влиза в сила новото тарифиране "30 плюс 1". Задължително всеки разговор ще се отчита с продължителност 30 секунди, а ако е по-дълъг, всяка следваща секунда ще се плаща реално.

От днес потребителите в цяла България ще могат да говорят от домашния си телефон на цената на градски разговор с всички останали фиксирани телефони в техния регион. Тази промяна изисква телекомът да въведе промяна в телефонните кодове на регионите в цялата страна.

От април населените места, чиито телефонни кодове започват с две или три еднакви цифри, се обединяват в един регион с общ код. Това няма да доведе до промяна на телефонните номера на потребителите, а единствено ще добави новия код като задължителна част от номера им.