Числата от 52-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 48, 13, 47, 16, 39, 29.

II теглене: 4, 10, 7, 31, 40, 15.

---------------------

6 от 42

I теглене: 28, 31, 20, 4, 5, 39.

---------------------

5 от 35

I теглене: 10, 7, 8, 4, 1.

II теглене: 5, 26, 20, 2, 13.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 5, 9.

Печеливши числа: 8, 4, 3.