Най-търсените специалисти след пет години у нас ще са програмисти, инженери, лекари, учители, оператори на машини, сервитьори, шофьори и готвачи. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Той представи прогнози на МТСП направени по проект "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики", направен по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Очакваме заетостта в страната към 2018 г. да нарасне с 5% и работещите да са 3 034 800 души, каза министърът.
Нови работни места ще се откриват най-вече в секторите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, в образованието, строителството, производството на текстил и други, посочи министърът. Проектът се изпълнява от 2011 до 2015 г.

Целта е да не се стига до ситуацията, в която има предлагане от страна на бизнеса, но хората не са подготвени да изпълняват търсените задачи, посочи Адемов. За изпълнение на проекта е използван математически модел, с информация от НОИ и Националната статистика.

Целта на проекта е чрез изграждане на Система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики да се осигурят надеждни прогнози за търсенето и предлагането на труд в България. Тези прогнози ще се използват за подобряване на политиките в областта на образованието и обучението и активната политика на пазара на труда.

През 2019 г. около 130 хил. висшисти ще работят на позиции, изискващи по-ниска степен на образованието, каза Искрен Ангелов, ръководител на проекта. Докато в по-старите членки на ЕС това не може да стане, защото работодателят е длъжен да плаща за по-високата квалификация на служителите.
За 8,6% от новите работни места ще са нужни хора с начално и основно образование, за 70,2% ще се иска средно образование.

Бизнесът иска работници с професионално образование и определена квалификация, каза министър Адемов. За 21,2% от новите работни места ще се изисква висше образование. Дипломата за висше образование осигурява 90% заетост, посочи министър Адемов.