Данък върху пустеещите земи в България поискаха две от най-големите браншови организации в земеделието на дискусия за проблемите в сектора. В момента един от най-сериозните проблеми е разпокъсаността на земята.

България в момента е с най-раздробената земя в европейските страни. Средният размер на нива е 5,5 декара. За сравнение в Холандия средният парцел е 76 декара и средната цена е 3000 евро, докато у нас е 350 лева за декар.

Един от шансовете за уедряване е законът за комасацията, който близо 20 години българският парламент не желание да приеме. Ако не се уедри земята, проблемите пред българското земеделие тепърва предстоят, казват браншовите организации и настояват да се въведе данък върху пустеещите земи. Така собствениците им ще са принудени или да ги отдадат под наем за обработване, или да ги продадат.

Да се забрани изплащането на аренди в натура, предложи още Борислав Петков от Асоциацията на собствениците на земеделски земи. Според него това дава шанс за укриване на ДДС.