На 1 април 2014 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2014 година, събощиха от МОН.

Стипендиите се отпускат по проект"Студентски стипендии", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

Заявленията се подават до 27 април 2014 г., а класирането ще бъде публикувано на 20 май 2014 г.

Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне "Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати" (2008-2010 г.) и "Студентски стипендии и награди (2010-2012 г.), по които са предоставени над 700 000 стипендии и повече от 52 000 награди (специални стипендии), а усвоените средства са над 86 млн. лв. Бюджетът на настоящата трета фаза е 81 млн. лв., а само през изминалия семестър са изплатени 14 670 120 лв. на над 22 500 студенти.