Пловдивският апелативен съд потвърди за втори път доживотната присъда без право на замяна на Лазар Колев за убийството на сестрите Белнейски.

Апелативните магистрати препотвърждават присъдата, с която на подсъдимия Колев е наложено наказание "доживотен затвор без замяна", за това, че на 28 януари 2006 година, с цел да бъдат прикрити други престъпления /изнасилване и блудство/, при условията на опасен рецидив, с особена жестокост умишлено е умъртвил сестрите Росица и Христина Белнейски. Осъден е да заплати на родителите им обезщетение за претъпени морални вреди общо в размер на 400 000 лева, съобщиха от съда.

Пловдивският апелативен съд единствено е приел, че не е налице квалифициращия признак убийството да е извършено по особено мъчителен начин. Съдът прие, че повдигнатите обвинения срещу Лазар Колев са доказани по категоричен начин, а защитната му теза е изцяло опровергана.

Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд в петнадесетдневен срок от съобщението до страните.

В решение от 186 страници, съдът е направил изчерпателен анализ на показанията на над 50 свидетели, 40 експертизи, включително и заключения, изготвени в чужбина. Според Апелативния съд, деянията са извършени от Лазар Колев на 28 януари 2006 година в района на Пазарджик и местността "Грамадите" край Брацигово, по начина, по който са описани от обвинението. По време на съдебното следствие бяха събрани достатъчно факти, въз основа на които може да се направи извод за виновността на подсъдимия.

С назначената по делото арбитражна съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства по метода на ДНК по писмени данни, се преодоляха съществуващите противоречия в назначените международни и вътрешни ДНК експертизи.

Отново бяха проверени показанията на свидетеля Владимир Славов, както със събраните доказателства в предходните инстанции, така и със събиране на нови контролни факти по отношение на същите. Събрани бяха и допълнително доказателства, оборващи алибито на подсъдимия за вечерта на 27 срещу 28 януари 2006 г.

Пловдивският апелативен съд не е възприел показанията на посочения от защитата на подсъдимия Колев свидетел Атанасов, че свидетелят Славов имал склонност да набеждава други затворници в извършване на престъпления поради опровергаване на показанията му от изисканите и приети по делото писмени доказателства.

Наложеното наказание на подсъдимия "доживотен затвор без замяна", е справедливо, понеже извършеното е изключително тежко и деянията са с висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че по време на разглеждане на делото пред Окръжния съд в Пазарджик не са допуснати никакви процесуални нарушения. Правото на защита на подсъдимия е реализирано в пълен обем.

Пловдивският апелативен съд е приел, че при разглеждането на делото са спазени всички изисквания на закона и Европейската конвенция за защита правата на човека. Наказателното производство е проведено обективно, всестранно и пълно и присъдата постановена след справедлив и честен съдебен процес.