Числата от 26-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 35, 28, 11, 31, 24, 23.
II теглене: 6, 44, 43, 26, 37, 38.

---------------------

6 от 42
I теглене: 31, 33, 39, 15, 1, 11.

---------------------

5 от 35
I теглене: 33, 30, 1, 22, 20.
II теглене: 14, 30, 27, 33, 31.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 1, 9.
Печеливши цифри: 4, 7, 0.