Близо 1,5 милиарда монети се въртят в България. Бройката звучи фантастично, но реално това са малко над 2 процента от всички пари в обращение у нас. Данните са на БНБ, а тенденциите показват, че броят на монетите расте за сметка на банкнотите. Само за последните четири години у нас са изсечени половин милиард стотинки повече, съобщи БНР.

Най-многобройни са монетите от 1 стотинка. Те са 460 милиона и съставляват една трета от всички метални пари. Изчислено по друг начин, в джобовете на българина се въртят 4,6 милиона лева с номинал 1 стотинка. Всъщност, с тази малка монета не може да се купи нищо, но тя играе ролята на „укротител" на цените. В същото време тя заема почетно място в маркетинговите стратегии, когато психологическата граница за потребителя не трябва да бъде прекрачвана.

Казано с други думи, малката стотинка се оказва най-удобна за търговците при образуване на цени като 59,99 лв. Най-употребяваните монети в България са тези от 1 лев. Въпреки това, те са сравнително малко на паричния пазар у нас - около 80 млн. броя. Това е монетата, с която пътуваме в метрото и в градския транспорт, с която плащаме например един хляб, едно кафе...

Въпреки наличието на голямо количество метални пари в обращение, БНБ е отделила през тази година повече средства за нови монети. Още 5 млн. лв. са предвидени за отсичане на стотинки. Това прави ръст от близо 17 на сто. Според финансистите, една от причините за увеличаване броя на металните пари е, че въпреки че се водят „на отчет", те реално се губят от паричния пазар. Голяма част от тях потъват като спестявания в касичките на българските домакинства. Освен това, негодните и повредени монети се изваждат от обращение и на тяхно място се пускат нови. Само за първите три месеца на годината 210 хиляди монети са били подменени.