Във връзка със зачестилите политически упреци към отразяването на гражданското недоволство в столицата от българските медии, СЕМ има отговорността да припомни, че Законът за радиото и телевизията не допуска "политическа и икономическа намеса в дейността на радио- и телевизионните оператори.", се заявява в декларация на СЕМ.

Членовете на Съвета за електронни медии подкрепят и са солидарни с журналистите в правото им сами да формират програмното съдържание според професионалните си стандарти при гарантирана редакционна независимост и свобода на словото в страната. Техен дълг е да предоставят обективна и изчерпателна информация от всички и за всички в обществото. Ограничаването й би било цензура, която законодателят е забранил, включително и за себе си.