Числата от 51-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 21, 26, 27, 13, 9, 3.

II теглене: 26, 48, 38, 1, 43, 10.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 6, 11, 39, 32, 14.

---------------------

5 от 35

I теглене: 31, 35, 12, 8, 32.

II теглене: 11, 23, 9, 29, 21.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 8, 4, 6.

Печеливши числа: 9, 2, 8.