От 1 юли 2013 г. Регламентът на ЕС за роуминга ще доведе до понижаване на пределните цени за изтегляне на данни с 36 %, в резултат на което използването на карти, гледането на видеоклипове, проверката на електронни писма и използването на социалните мрежи при пътуване в ЕС ще стане по-евтино. Роумингът на данни през 2013 г. ще бъде с до 91 % по-евтин, отколкото през 2007 г. За този период обемът на пазара на роуминг на данни нарасна с 630 %. Тези две тенденции означават, че пред потребителите и мобилните оператори се разкриват значителни нови възможности благодарение на усилията на ЕС.
ЕС постигна намаляване на цените на дребно на обажданията, кратките текстови съобщения (SMS) и данните с над 80 % от 2007 г. досега.
Новите пределни цени, които влизат в сила от 1 юли 2013 г., са:
• изтегляне на данни или сърфиране в интернет – 45 цента/мегабайт (MB) (заплаща се на използван килобайт) + ДДС. (намаление с 36 % спрямо 2012 г.)
• изходящи обаждания - 24 цента/минута + ДДС (намаление със 17 % спрямо 2012 г.)
• входящи обаждания - 7 цента/минута + ДДС (намаление с 12,5 % спрямо 2012 г.)
• изпращане на текстови съобщения - 8 цента/минута + ДДС (намаление с 11 % спрямо 2012 г.)