Липсата на кислород и високите температури са причина за рибния замор в река Янтра, съобщиха от пресцентъра на
РИОСВ-Велико Търново.
Екоинспекторите са извършили проверка след подаден сигнал на 24 юни за умряла риба в река Янтра, при моста на село
Драганово, община Горна Оряховица. Установено е, че в участък около 200 м до моста за селото
има измрели екземпляри от уклей, морунаж, сом, кефал и други с размери до 5 см и с общо тегло около 20 кг.
Резултатите от направените измервания са показали липса на разтворен кислород (0,34 мг/л при норма 5 мг/л) и висока
температура на водата - 29 градуса, което е най-вероятната причина за рибния мор.
Връчено е предписание на кмета на село Драганово да бъдат премахнати островите от тръстика и водорасли, строителните
материали от стария мост и събраните клони около опорите на съществуващия мост, предизвикващи задържане на водата и цъфтеж
на водорасли.
Проверен е и каналът на "Захарни заводи" АД-Горна Оряховица, чрез който се заустват охлаждащи води от площадката на
дружеството в Лясковско дере, десен приток на р.Янтра до гр. Долна Оряховица. Не е установено изтичане на химикали и меласова
шлемпа от канала.