Народното събрание отхвърли Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2012 г., внесен от служебния кабинет на 28.05.2013 г. и представен от новия военен министър Ангел Найденов.

От 85 депутати, 81 гласуваха за решението на водещата комисия, която отхвърли решението. Депутатите от Атака, поискаха това решение да бъде прегласувано и така отново от 82-ма народни представители при прегласуването всички гласуваха докладът да бъде отхвърлен. Той е бил разгледан на извънредно заседание, проведено на 26 юни 2013 година, Комисията по отбрана на НС. На него водещата комисия предлага на Народното събрание да отхвърли внесения от Министерския съвет проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г.