Четирима експерти от Министерството на образованието ще трябва да дадат писмени обяснения за отпадането на произведения от програмата по български език и литература (БЕЛ).

Това каза министърът на образованието Анелия Клисарова. След като бъдат готови обясненията на експертите, те ще бъдат изслушани от дисциплинарен съвет, каквото е изискването на Закона за държавния служител. "Ако съветът установи нарушения, той съответно ще предложи на министъра какво наказание да бъде наложено", каза министър Клисарова.

Тя поясни, че проектът, който предизвика остро осъждане от обществото с отпадането от учебното съдържание по БЕЛ на романа "Тютюн" на Димитър Димов и стихове на Ботев, е бил финансиран със средства по ОП "Развитие на човешките ресурси". В рамките на обсъжданията, които са били две на брой са присъствали по около 70 специалисти, избрани на случаен принцип. От тях 20 души са били методици. В протоколите от заседанията обаче, е отбелязано само, че се предлага отпадане на съответните произведения или замяната им с други, но никъде не е упоменато кой точно от всички, присъствали на обсъжданията, ги е предложил и кои са хората, които са ги подкрепили.

"Точно заради това аз искам обяснения от четиримата експерти на министерството, които са били координатори по проекта", каза Клисарова. Тя поясни, че, когато й е бил донесен проектът за одобрение, е била запозната с философията на предлаганите промени, но на въпроса й отпадат ли произведения й е било отговорено отрицателно. Тя каза още, че обсъждането на проекта в този вариант с отпадането на произведения, не е склонна да продължат. "Първо Регионалните инспекторати ще изискат от всичките общо 5 100 учители по Български език и литература да дадат своите предложения за промени и едва когато бъдат обобщени ще се пристъпи към направата на новата програма", каза министър Клисарова.