Дните от 21-ви до 26-и май включително, ще са неучебни за всички училища в страната, реши Министерството на образованието.
22-ри май ще е неучебен ден за всички училища във връзка с провеждането на държавни зрелостни изпити по български език и литература на 21в-и и на 23-ти - изпит по избор.
26-и май - понеделник, също ще е неучебен ден заради провеждането на изборите за евродепутати предишния ден.
Учебното съдържание от неучебните дни по съответните предмети ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на училището и съгласувано с регионалните инспекторати по образованието.