Централната избирателна комисия определи размера на възнагражденията в Районната избирателка комисия и в Секционната избирателна комисия.
Председателят на РИК ще получава месечно възнаграждение от 931 лева, заместникът му и секретарят - по 888 лева, а обикновените членове - по 846 лева, съобщава БНР.

Комисията определи и еднократни възнаграждения между 46 и 56 лева за деня на изборите.