Топлата вода и парното няма да поевтинеят след намаляването на цената на природния газ с от около 3 до 15% от 1 април стана ясно след заседанието на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

"Нямахме реално намаление на природния газ – ние трябваше да вдигнем на всички генерации, които работеха и работят с природен газ, електрическата енергия във връзка с увеличения акциз на акциза", обясни председателят на ДКЕВР Боян Боев.

"Потребителите ще разберат следното: имаме намаление на цената на природния газ с 2,73%. Второ, в цената на газоразпредерителните дружества е отразено намаление от 0,4 до 12%, което обхваща не само битовите, но и масовия консуматор. В тази връзка намалението на едните и на другите ще варира в границите между 3% и 15% в крайната цена", обясни Боев.

По думите му, около 3,5% има потребление на газ в България от битови потребители. Всяко газоразпределително дружество има няколко цени затова отражението на цените на газа при тях ще се отрази по различен начин.

От браншовата камара отбелязаха, че крайната цел на решението е намаляване на разходите с около 4-5 млн. лева, с които НЕК ще трябва да закупи през второто тримесечие на 2014 година. Увеличените разходи за акциз и намалената цена за първото полугодие надвишават намалението на цената на газта.

Токът, който произвеждат повечето големи „Топлофикации", обаче ще поевтинее. Не е ясно дали ще се отрази на новите цени на тока от 1 юли, тъй като регулаторът подготвя нов механизъм за определяне на цените, така че да се компенсират разходите за зелена енергия.

ДКЕВР ще заседава на 1 април за окончателно решение за изменение на цените на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство.

На 7 април ще има обществено обсъждане с ДКЕВР, след което ще решим какво точно ще правим с ЕВН, заяви Боев.

Той уточни, че диалогът между ЕРП-тата и останалите институции вече е започнал. По-рано днес в становище от ЕВН съобщиха, че няма да платят на НЕК в рамките на седемдневния срок, даден от ДКЕВР, тъй като "все още има некомпенсирани разходи от НЕК към нея, свързани със задължителното изкупуване по закон на енергията от ВЕИ за периода 01.07.2012 г - 31.07.2013 г.