Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

1 продавач консултант в магазин за хладилна техника, средно/висше обр. – хладилна техника/ топлотехника
1 работник в хлебопроизводство, основно/средно обр.
1 маникюрист, средно професионално обр./завършен курс, опит
1 автотенекеджия, с умения за боядисване на автомобили - в диагностичен център, средно/основно обр., опит
1 автомонтьор, основно/средно обр.
15 строителни работници, основно/средно обр., опит като кофражисти, арматуристи, фаянсаджии, зидари, шпакловчици
4 строителни бояджии, основно/средно обр., опит
5 работници – полагане на пътни настилки, основно обр., опит
5 продавачи консултанти – павилион, средно обр., опит
2 оперативни счетоводители, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, шофьори кат.В, 5 години стаж
4 деловодители призовкари, средно/висше обр., компютърни умения, шофьори кат.В, 5 години общ трудов стаж
1 учител по немски език, висше обр. – филология/начална училищна педагогика с немски език, компютърни умения
1 помощник в склад – шевно производство, средно обр., опит
1 търговски представител – мебелно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 специалист продажби – мебелно производство, висше икономическо обр., компютърни умения, опитът е предимство
1 складов работник – мебелно производство, средно обр., правоспособност за управление на мотокар
1 електрозаварчик, средно обр., правоспособност, опит
1 готвач за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
4 общи работници – изкопни работи, основно обр., опит
3 шофьори на товарен автомобил – до 20 тона, кат.С, основно/средно обр., правоспособност, 5 години опит
2 багеристи, основно/средно обр., правоспособност, 5 години опит
1 преводач от испански език, средно/висше обр.
1 технически изпълнител, средно/висше обр., английски език, компютърни умения, опит
10 работници – сезонна заетост, за производство на храна за птици, основно обр., предимства са - владеенето на английски/немски език, правоспособност за управление на мотокар (за гр.Кубрат)
3 шлайфисти и 2 мебелисти – производство на мебели за баня, основно/средно обр., опитът е предимство
2 работници в търговски склад, средно обр., опитът е предимство
7 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”
5 сервитьори и 5 помощник-сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”
5 готвачи, средно обр., опит, сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”
5 помощник-готвачи, средно обр., сезонна заетост, за комплекс „Златни пясъци”
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 организатор шевно производство, средно обр., опит
1 началник на цех – шевно производство, средно обр., опит
1 началник на ОТКК в шевно производство, средно обр., опит
1 монтажник на вентилационни изделия, средно обр.
1 заварчик – електро и СО, основно/средно обр., правоспособност
5 работници в строителството, основно обр., опит
1 инженер производствено планиране, висше техническо/икономическо обр., компютърни умения
5 опаковачи на чорапни изделия, средно обр.
1 продавач консултант, средно обр. /по чл. 53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 търговски сътрудник, средно икономическо/езиков профил обр./по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шофьор, кат.С, средно обр., опит
5 общи работници в строителството, основно/средно обр., 2 години, опит
4 агенти – директни продажби – на 4 часа, средно обр.
2 складови работници, средно обр. – по националната програма „Нова възможност за заетост”
1 работник – каменар, средно обр., опита е предимство
4 оператори на металообработващи машини, средно спец. обр., 2 год. опит
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
1 кранист – до 10 тона, средно обр., правоспособност, опит
1 диагностик на МПС, средно професионално обр., английски език /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше медицинско обр. по специалността /по чл. 53а от ЗНЗ - майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст/
1 медицинска сестра – частна зъболекарска практика, висше/полувисше обр., компютърни умения
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 медицинска сестра – детски кабинет, висше медицинско обр. по специалността
1 медицинска сестра, висше медицинско обр. по специалността (за гр. Ветово)
2 лекари невролози, висше медицинско обр. по специалността
10 лекари анестезиолози, висше медицинско обр. по специалността
3 лекари кардиолози, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
4 монтажници на метални конструкции, средно техническо обр., опит
1 продавач в сервиз за битова техника – на 4 часа, средно обр., английски език, компютърни умения, опит
1 експерт търговска дейност – уеб търговия, висше обр. – маркетинг/мениджмънт, английски език, компютърни умения
5 пласьори на бира и безалкохолни напитки, средно обр., опит, шофьори кат.В
1 организатор по туризма в спортно дружество, средно специално/висше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
5 готвачи, сезонна заетост, средно професионално обр., 5 години стаж, за гр.Обзор
5 сервитьори, сезонна заетост, средно обр., английски, немски, руски език, за гр.Обзор
2 работници в месопреработването, основно обр., опит
1 готвач и 1 помощник-готвач, основно/по-ниско обр. /по чл.55г от ЗНЗ – безработни за чиракуване/
1 сладкар, основно/средно обр., опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр. – обществено хранене/
зърнопреработване, опит, владеенето на румънски език е предимство
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
1 помощник-готвач, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
9 сервитьори, средно/основно обр.
2 сервитьори, средно обр., английски и/или друг език, опит
2 бармани, средно обр., опит
1 главен готвач, 1 помощник готвач, основно/средно обр., опит, сезонна заетост
1 продавач консултант в магазин за хранителни стоки, средно обр.
4 бармани сервитьори, средно обр.
1 хигиенист в търговски обекти, средно/основно обр., опитът е предимство
3 шофьори - международни превози, кат.Д+Е, средно обр., английски/немски език, опит
9 шофьори – международни превози, средно/основно обр., актуални документи, 3 години опит
1 шофьор – международни превози, кат.С+Е+АДР, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
1 механик – промишлено оборудване, средно техническо обр.
5 електрозаварчици, средно техническо обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр., 1 година опит
6 оператори на машини за производство на санитарни принадлежности, средно обр., подходящо за мъже
1 заварчик на СО2, средно обр., правоспособност
35 работници – сглобяване на на дребни и фини детайли в производство на авточасти, средно обр.
1 специалист – комбиниране и прогнозна поддръжка, висше техническо обр., компютърни умения, две години опит
1 инженер - производство на авточасти, висше техническо обр., английски език, 3 години опит
15 мехатроници, средно/висше обр. – електротехника/автоматика, английски език, 2 години опит
15 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
1 работник по поддръжка на тревни площи в спротен комплекс, без изискване за обр., сезонна заетост
2 стругаро-фрезисти, средно техническо обр., опит
10 оператори на дървообработващи машини, средно обр., опит
10 помощник-оператори в дървообработване, средно обр.
10 работници в мебелно производство, средно обр.
2 оператори на парни и водогрейни съоръжения, основно/средно обр., правоспособност
1 координатор на проекти, висше обр. – английска филология, владеенето на испански език е предимство, компютърни умения
1 монтажник на дограма, средно обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 програмист – софтуерни приложения, висше ИТ обр., познания по обектно ориентирано програмиране и база данни, 1 година стаж
10 финансови консултанти, средно обр.
1 фрезист – машиностроене, средно техническо обр., опит
1 бояджия на метални изделия, средно обр., 2 години опит
1 конструктор, висше обр. – машиностроене, немски език, компютърни умения, работа с AutoCAD и SolidWorks
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
2 работници – производство на изделия от стъклопласт, основно обр.
1 настройчик на ексцентър преса, средно техническо обр., опит
1 оператор на металорежещи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 технолог, висше обр. – технология на машиностроенето/химия, компютърни умения, 2 години стаж
1 общ работник в склад – чорапно производство, основно/средно обр.
1 ОТКК в шевно производство за готова продукция, средно/висше обр.
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 секционни майстори – текстилно производство, средно техническо обр.
1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 шивачка на облекло, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 спомагателен работник – производство на кожени изделия, основно/средно обр., опит
2 шивачи на изделия от кожа, срдено/основно обр., опит
5 шивачи в обувно производство, средно/основно обр., опит
2 технолози конструктори в шевно производство, средно обр.
1 сътрудник продажби в шевно производство, средно обр., немски език
1 ръководител на отдел технологичен и техници в шевно производство, средно/висше техническо обр., две години опит
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., 3 години стаж
3 технолози в шевно производство, средно специално обр.
1 продуктов мениджър в шевно производство, висше икономическо обр., немски/английски език, компютърни умения
1 машинен оператор – автомат за илици и копчета, средно обр., компютърни умения
2 опаковачи в шевно производство, средно/основно обр., опит
2 моделиери конструктори в шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
1 крояч – на банциг, в шевно производство, средно специално обр.
1 организатор на шевно производство, висше обр., английски/немски/френски език, 3 години опит
7 шивачки, основно обр. (за гр.Ветово)
1 сортировач в шевно производство, средно обр., опит
2 секционни майстори в чорапно производство, средно техническо обр., предлага се обучение
2 оператори на права машина - шевно производство, основно/средно обр., опит
7 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
6 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
4 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
5 бригадири в шевно производство, средно обр., опит
7 ОТКК в шевно производство, средно обр., може и за обучение
3 кроячи, средно обр., опит
12 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
168 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

3 общи работници – месопреработване, без изискване за обр. (за гр.Бяла)
1 началник на склад, средно обр., компютърна грамотност /не се изисква документ/, водач на МПС категория Ткт и мотокарист, 8-часов работен ден (за гр.Две могили)
1 счетоводител, висше икономическо обр. - счетоводство и контрол, на 4 часа (за с.Новград)
2 учители в детска градина, висше обр. по специалността (за с.Ценово)

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.