Числата от 50-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 49, 2, 34, 24, 18, 4.
II теглене: 33, 12, 7, 10, 36, 6.

---------------------

6 от 42
I теглене: 16, 1, 39, 35, 37, 36.

---------------------

5 от 35
I теглене: 25, 19, 35, 3, 8.
II теглене: 26, 32, 7, 6, 34.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 7, 3, 8.
Печеливши числа: 4, 0, 3.