От нито едно от дружествата-ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО не е постъпило плащане до момента.

Не е изразено нито писмено, нито устно желание за издължаване на натрупаните огромни задължения към НЕК ЕАД, съобщиха от Националната електрическа компания.

По внесената жалба в ДКЕВР от НЕК ЕАД срещу незаконно прихващане на суми в размер на 347, 6 мил. лв. от страна на ЕВН България Електроснабдяване, ЧЕЗ Електро България и Енерго-ПРО продажби бе даден срок от ДКЕВР за издължаване на задължения на тези дружества към НЕК ЕАД. Нашата компания продължава да смята, че те ще бъдат погасени в пълния им размер съгласно Указанията на ДКЕВР.

Налагането на епистоларния жанр от страна на ЧЕЗ Електро България в бизнес отношенията между две търговски дружества не е най-добрият начин за изплащане на повече от 67 млн.лв. задължения към НЕК ЕАД, заявяват от НЕК.

Вчера 26 март, поканихме ЧЕЗ Електро България на среща в НЕК ЕАД в удобно за тях време през периода 31 март - 2 април 2014 г. От ЧЕЗ Електро България все още не са отговорили на нашата покана, подчертават още от компанията.